nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 – Žižkov
info@hcekonom.cz

Akademické mistrovství

Univerzitní hokejový klub Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademické mistrovství ČR je hokejový turnaj reprezentačních mužstev vysokých škol z celé ČR. Jsou zde zástupci z Čech, Moravy a Slezska.
Turnaj svou organizací imituje skutečný mezinárodní hokejový šampionát s rozdílem, že délka trvání je zkrácena do jednoho týdne. V základních skupinách se střetávají mužstva ze stejného regionu. Nejlépe umístěné výběry dále postupují do vyřazovacích bojů v osmifinále, čtvrtfinále a následně semifinále a finále.

Akademické mistrovství se pořádá vždy koncem zimy, tzn. na přelomu měsíce Března a Dubna.